> SCHELLING W.J.

SCHELLING W.J.

SCHELLING W.J.

Ο Γερμανός φιλόσοφος Schelling ανήκει μαζί με τους Καντ, Φίχτε και Χέγκελ στους κορυφαίους διανοητές του φιλοσοφικού κινήματος του γερμανικού ιδεαλισμού. Το φιλοσοφικό του ταλέντο έγινε ήδη από το 1795 ευρύτερα γνωστό με την πραγματεία Φιλοσοφικές επιστολές περί δογματισμού και κριτικισμού. Το 1800 δημοσιεύεται το έργο του Σύστημα του υπερβατολογικού ιδεαλισμού, όπου παρουσιάζεται η λεγόμενη φιλοσοφία της ταυτότητας, και το οποίο του χαρίζει μία θέση στο πάνθεον των φιλοσόφων. Οι παραδόσεις του για τη φιλοσοφία της αποκαλύψεως, που επιχειρούν να καταδείξουν την ουσία του χριστιανισμού, αποτελούν την ύστερη σκέψη του Σέλλινγκ και σηματοδοτούν για πολλούς το τέλος και την κατακλείδα του γερμανικού ιδεαλισμού.

ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΚΤΟ

 • ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
  SCHELLING W.J.

  H σκέψη του Σέλλινγκ παρουσιάζει μιαν επικαιρότητα που σήμερα πια φαίνεται καθαρότερα. Στα 1809, όταν γράφει τις Έρευνες..., έχει απελευθερωθεί πλήρως από την επίδραση του Φίχτε, έχει ήδη γνωρίσει μια πρόωρη δόξα και έχει ήδη αρχίσει να εκτοπίζεται από τον Xέγκελ. Kυρίως όμως έχει πάρει τον δρόμο που θα οδηγήσει στην τελευταία του σκέψη, στα πλαίσια της οποίας, διακρίνοντας θετική και αρνητική φιλοσοφία, θα κλείσει τον κύκλο των συστηματικών...

  H σκέψη του Σέλλινγκ παρουσιάζει μιαν επικαιρότητα που σήμερα πια φαίνεται καθαρότερα....

  H σκέψη του Σέλλινγκ παρουσιάζει μιαν επικαιρότητα που σήμερα πια φαίνεται καθαρότερα. Στα 1809, όταν γράφει τις Έρευνες..., έχει απελευθερωθεί πλήρως από την επίδραση του...

  Διαθέσιμο