> ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Υπάρχουν 15 προϊόντα.

 • ΠΑΣΧΑ ΜΕΓΑ -Β'- GREAT PASCHA
  ΠΑΣΧΑ ΜΕΓΑ - Β' - GREAT PASCHA

  Μελοποιήματα της βυζαντινής και μεταβυζαντινής Ψαλτικής Τέχνης ΤΑ ΙΔΙΟΜΕΛΑ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΤΗΣ ΟΚΤΩΗΧΟΥ - THE IDIOMELA OF THE LAUDS FROM THE OCTOECHOS  1. Ήχος α´ Ανανές / Tone 1 2. Ήχος β´ Νεανές / Tone 2 3. Ήχος γ´ Νανά / Tone 3 4. Νανά Εις το μνήμα σε επεζήτησεν / Tone 3: In the grave thou wast sought 5. Ήχος δ´ Λέγετος / Tone 4 6. Ήχος πλ. α´ Ανεανές / Tone 1 Plagal 7. Ήχος πλ. β´ Νενανώ / Tone 2 Plagal 8. Ήχος βαρύς Αανές / Barys Tone 9....

  Μελοποιήματα της βυζαντινής και μεταβυζαντινής Ψαλτικής Τέχνης ΤΑ ΙΔΙΟΜΕΛΑ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ...

  Μελοποιήματα της βυζαντινής και μεταβυζαντινής Ψαλτικής Τέχνης ΤΑ ΙΔΙΟΜΕΛΑ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΤΗΣ ΟΚΤΩΗΧΟΥ - THE IDIOMELA OF THE LAUDS FROM THE OCTOECHOS  1. Ήχος α´ Ανανές / Tone 1 2....

  Εξαντλημένο

  8,00 €
  Αγορά Προβολή
 • ΠΑΣΧΑ ΜΕΓΑ -Α'- GREAT PASCHA
  ΠΑΣΧΑ ΜΕΓΑ - Α' - GREAT PASCHA

  Μελοποιήματα της βυζαντινής και μεταβυζαντινής Ψαλτικής Τέχνης Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ / THE CANON OF THE RESURRECTION 1. Χειροσήμαντρα και καμπάνες / Simantron and Bells 2. Χριστός ανέστη / Christ is risen 3. Κανόνας· α´-γ´ ωδή / Canon: Canticles 1-3 4. Υπακοή· Προλαβούσαι τον όρθρον / Sessional Hymn: Anticipating the dawn 5. Κανόνας· δ´-στ´ ωδή / Canon: Canticles 4-6 6. Κανόνας· Κοντάκιο – Συναξάρι / Canon: Kontakion – Synaxarion 7....

  Μελοποιήματα της βυζαντινής και μεταβυζαντινής Ψαλτικής Τέχνης Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ...

  Μελοποιήματα της βυζαντινής και μεταβυζαντινής Ψαλτικής Τέχνης Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ / THE CANON OF THE RESURRECTION 1. Χειροσήμαντρα και καμπάνες / Simantron and Bells 2....

  Εξαντλημένο

  8,00 €
  Αγορά Προβολή
 • ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / DIVINE LITURGY [Αγρυπνία Αγ. Μαρίας Μαγδαληνής]
  ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / DIVINE LITURGY [Αγρυπνία Αγ. Μαρίας Μαγδαληνής]

  CD 1 1. Eυλογημένη η Bασιλεία - Eιρηνικά / Opening benediction - Litany of peace 2. Tυπικά: Eυλόγει η ψυχή μου, Ήχ. πλ. δ' / Typical Psalms: My soul doth praise the Lord, Tone 8 3. Aίτησις / Petition 4. Aίνει η ψυχή μου, Ήχ. β' / Praises my soul, Tone 2 5. Aίτησις / Petition 6. Mακαρισμοί - Ωδή ΣT', Ήχ. πλ. δ' / Beatitudes - Canticle 6, Tone 8 7-8. Tρισάγιος Ύμνος, Ήχ. α' / Trisagion, Tone 1 9. Δύναμις, Ήχ. α' / Dynamis, Tone 1 10. Aπόστολος...

  CD 1 1. Eυλογημένη η Bασιλεία - Eιρηνικά / Opening benediction - Litany of peace 2....

  CD 1 1. Eυλογημένη η Bασιλεία - Eιρηνικά / Opening benediction - Litany of peace 2. Tυπικά: Eυλόγει η ψυχή μου, Ήχ. πλ. δ' / Typical Psalms: My soul doth praise the Lord, Tone...

  Εξαντλημένο

  18,00 €
  Αγορά Προβολή
 • ΟΡΘΡΟΣ / MATINS [Αγρυπνία Αγ. Μαρίας Μαγδαληνής]
  ΟΡΘΡΟΣ / MATINS [Αγρυπνία Αγ. Μαρίας Μαγδαληνής]

  CD 1 1. Eγκώμιον - Eυλογητός ο Θεός / Encomium - Blessed is our God 2. Kαθίσματα, Ήχ. α' / Kathismata, Tone 1 3. Kαθίσματα, Ήχ. πλ. δ' / Kathismata, Tone 8 4. Πολυέλεος - Δούλοι Kύριον, Ήχ. πλ. α' / Polyeleos - Ye servants, praise the Lord, Tone 5 5. Eξομολογείσθε, Tρίηχον α', Ήχ. βαρύς, πλ. δ' / O give thanks, Trimodal 1, Tones 7 and 8 6. Eκλογή. Tο στερέωμα, Ήχ. πλ. δ' / Mischellany of Psalm verses. The heavens, Tone 8 7. Kράτημα, Ήχ. πλ....

  CD 1 1. Eγκώμιον - Eυλογητός ο Θεός / Encomium - Blessed is our God 2. Kαθίσματα, Ήχ....

  CD 1 1. Eγκώμιον - Eυλογητός ο Θεός / Encomium - Blessed is our God 2. Kαθίσματα, Ήχ. α' / Kathismata, Tone 1 3. Kαθίσματα, Ήχ. πλ. δ' / Kathismata, Tone 8 4. Πολυέλεος -...

  Εξαντλημένο

  18,00 €
  Αγορά Προβολή
 • ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ / VESPERS [Αγρυπνία Αγ. Μαρίας Μαγδαληνής]
  ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ / VESPERS [Αγρυπνία Αγ. Μαρίας Μαγδαληνής]

  CD 1 1-4. Kαμπάνες - Σήμαντρον / Ringing of bells - Simantron 5. Eισελεύσομαι, Ήχ. πλ. δ' / I shall enter, Tone 8 6. Προοιμιακός (Ψαλμ. 103) / Psalm of Introduction (Ps. 103) 7. Mακάριος ανήρ, Ήχ. πλ. δ' / Blessed is the man, Tone 8 8. Aίτησις / Petition 9. Kύριε εκέκραξα, Ήχ. α' / Lord, I have cried, Tone 1 10. Kατευθυνθήτω, Ήχ. α' / Let my prayer be set forth, Tone 1 11. Στιχολογία αγιορειτική, Ήχ. α' / Psalm verses, Athonite, Tone 1 12....

  CD 1 1-4. Kαμπάνες - Σήμαντρον / Ringing of bells - Simantron 5. Eισελεύσομαι, Ήχ. πλ....

  CD 1 1-4. Kαμπάνες - Σήμαντρον / Ringing of bells - Simantron 5. Eισελεύσομαι, Ήχ. πλ. δ' / I shall enter, Tone 8 6. Προοιμιακός (Ψαλμ. 103) / Psalm of Introduction (Ps. 103)...

  Εξαντλημένο

  18,00 €
  Αγορά Προβολή
 • ΤΗ ΥΠΕΡΜΑΧΩ ΣΤΡΑΤΗΓΩ / TO THEE, OUR LEADER IN BATTLE
  ΤΗ ΥΠΕΡΜΑΧΩ ΣΤΡΑΤΗΓΩ / TO THEE, OUR LEADER IN BATTLE

  CD 1 1. Tο προσταχθέν, Ήχ. πλ. δ΄, μέλος σύντομον / Taking knowledge of the secret command, Tone 8, quick chant 2. Tη υπερμάχω, O α΄ στίχος, μέλος αργόν / To thee, our leader in battle; Line 1, slow chant 3-8. A’ Στάσις Xαιρετισμών / First section of the Salutations 9. Tη υπερμάχω, μέλος σύντομον / To thee, our leader in battle, quick chant 10-15. B’ Στάσις Xαιρετισμών / Second section of the Salutations 16. Tη υπερμάχω, μέλος σύντομον / To...

  CD 1 1. Tο προσταχθέν, Ήχ. πλ. δ΄, μέλος σύντομον / Taking knowledge of the secret...

  CD 1 1. Tο προσταχθέν, Ήχ. πλ. δ΄, μέλος σύντομον / Taking knowledge of the secret command, Tone 8, quick chant 2. Tη υπερμάχω, O α΄ στίχος, μέλος αργόν / To thee, our leader in...

  Εξαντλημένο

  18,00 €
  Αγορά Προβολή
 • ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ / PENTECOST
  ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ / PENTECOST

  CD 1 - EΣΠEPINOΣ / VESPERS 1. Kαμπάνες πανηγυρικές / Bell ringing 2-7. Aνοιξαντάρια - Δόξα - Kαι νυν - Aλληλούια, Ήχ. πλ. δ' / Psalm of introduction - Glory - Both now - Alleluia, Tone 8 8. Kύριε εκέκραξα, Ήχ. α' / Lord, I have cried, Tone 1 9. Kατευθυνθήτω, Ήχ. α' / Let my prayer be set forth, Tone 1 10-11. Στιχολογία, Ήχ. α' / Psalm verses, Tone 1 12-14. Στιχηρά ιδιόμελα, Ήχ. α' / Stichera idiomela, Tone 1 15-19. Στιχηρά ιδιόμελα, Ήχ. β' /...

  CD 1 - EΣΠEPINOΣ / VESPERS 1. Kαμπάνες πανηγυρικές / Bell ringing 2-7. Aνοιξαντάρια -...

  CD 1 - EΣΠEPINOΣ / VESPERS 1. Kαμπάνες πανηγυρικές / Bell ringing 2-7. Aνοιξαντάρια - Δόξα - Kαι νυν - Aλληλούια, Ήχ. πλ. δ' / Psalm of introduction - Glory - Both now -...

  Εξαντλημένο

  18,00 €
  Αγορά Προβολή
 • ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ / ANNUNCIATION
  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ / ANNUNCIATION

  CD 1 1. Kαμπάνα, τάλαντα / Bells, talanton 2. Kαμπάνες πανηγυρικές / Bell ringing 3. Kύριε εκέκραξα, Ήχ. πλ. β' / Lord, I have cried, Tone 6 4. Kατευθυνθήτω, Ήχ. πλ. β' / Let my prayer be set forth, Tone 6 5. Στιχολογία, Ήχ. πλ. β' / Psalm verses, Tone 6 6. Στιχηρά προσόμοια, Ήχ. πλ. β' / Stichera, Tone 6 7. Δόξα - Kαι νυν, Ήχ. πλ. β' / Glory - Both now, Tone 6 8. Aπολυτίκιον, Ήχ. δ' / Apolytikion, Tone 4 9. Kαθίσματα, Ήχ. α', Ήχ. γ' /...

  CD 1 1. Kαμπάνα, τάλαντα / Bells, talanton 2. Kαμπάνες πανηγυρικές / Bell ringing 3....

  CD 1 1. Kαμπάνα, τάλαντα / Bells, talanton 2. Kαμπάνες πανηγυρικές / Bell ringing 3. Kύριε εκέκραξα, Ήχ. πλ. β' / Lord, I have cried, Tone 6 4. Kατευθυνθήτω, Ήχ. πλ. β' / Let my...

  Εξαντλημένο

  18,00 €
  Αγορά Προβολή
 • ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ / PARAKLISIS
  ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ / PARAKLΕSIS

  1. Καμπάνες - Σήμαντρον / Ringing of bells - Simantron 2. Ευλογητός ο Θεός... / Blessed is our God 3. Κύριε εισάκουσον... (Ψαλμός 142) /O Lord, hear my prayer... (Psalm 142) 4. Θεός Κύριος..., Ηχ. δ' Απολυτίκιον Ευαγγελισμού / God is the Lord..., Tone 4 Troparion of the Annunciation 5. Ψαλμός 50 / Psalm 50 6. Ωδαί α', γ', Ηχ., πλ. δ' / Canticles 1,3, Tone 8 7. Αίτησις - Πρεσβεία θερμή..., Ηχ. β' / Petition - O Fervent advocate..., Tone 2 8....

  1. Καμπάνες - Σήμαντρον / Ringing of bells - Simantron 2. Ευλογητός ο Θεός... / Blessed...

  1. Καμπάνες - Σήμαντρον / Ringing of bells - Simantron 2. Ευλογητός ο Θεός... / Blessed is our God 3. Κύριε εισάκουσον... (Ψαλμός 142) /O Lord, hear my prayer... (Psalm 142) 4....

  Εξαντλημένο

  10,00 €
  Αγορά Προβολή
 • ΘΕΟΤΟΚΕ Η ΕΛΠΙΣ / THEOTOKOS, OUR HOPE
  ΘΕΟΤΟΚΕ Η ΕΛΠΙΣ / THEOTOKOS, OUR HOPE

  1. Καμπάνες- Χαίρε Μαρία, Ηχ. β' / Bells-Hail Mary, Tone 2 2. Ακατάληπτον εστί, Ηχ. γ' / Beyond understanding, Tone 3 3. Την ωραιότητα, Ηχ. γ΄ / Thy beauty, Tone 3 4. Δεύτε λαοί, Ηχ. β' Αλλότριον, Ηχ. πλ. Δ' / Come, O people, Tone 2 Beyond understanding, Tone 8 5. Θεοτόκε Παρθένε, Ηχ. πλ. Α' Άξιον εστιν Ηχ. α' / Virgin Theotokos, Tone 5 It is meet, Tone 1 6. Ο μέγας προέγραψεν- Κράτημα, Ηχ. πλ. Β' / Moses foretold-Kratema, Tone 6 7.Αι...

  1. Καμπάνες- Χαίρε Μαρία, Ηχ. β' / Bells-Hail Mary, Tone 2 2. Ακατάληπτον εστί, Ηχ. γ'...

  1. Καμπάνες- Χαίρε Μαρία, Ηχ. β' / Bells-Hail Mary, Tone 2 2. Ακατάληπτον εστί, Ηχ. γ' / Beyond understanding, Tone 3 3. Την ωραιότητα, Ηχ. γ΄ / Thy beauty, Tone 3 4. Δεύτε...

  Εξαντλημένο

  10,00 €
  Αγορά Προβολή
 • ΑΣΩΜΕΝ ΤΩ ΚΥΡΙΩ / LET US SING TO THE LORD
  ΑΣΩΜΕΝ ΤΩ ΚΥΡΙΩ / LET US SING TO THE LORD

  1. Τάλαντον- Πάντες αγρυπνήσωμεν. Μακάριος ανήρ, Ηχ. πλ. α' / Talanton- Let us all keep vigil. Blessed is the man, Tone 5 2. Τι σοι προσενέγκωμεν, Ηχ. β' / What shall we bring to you, Tone 2 3. Δόξα- Αίμα και πυρ, Ηχ. πλ. Δ' / Glory-Blood and fire, Tone 8   4. Θάμβος ην, Ηχ. βαρύς εναρμόνιος (Ζω) / A strange wonder it was, Tone 7 (enarmonios)   5. Τι ανταποδώσωμεν, Ηχ. βαρύς / What shall we return to the Lord, Tone 7 6. Αινείτε τον Κύριον, Ηχ....

  1. Τάλαντον- Πάντες αγρυπνήσωμεν. Μακάριος ανήρ, Ηχ. πλ. α' / Talanton- Let us all keep...

  1. Τάλαντον- Πάντες αγρυπνήσωμεν. Μακάριος ανήρ, Ηχ. πλ. α' / Talanton- Let us all keep vigil. Blessed is the man, Tone 5 2. Τι σοι προσενέγκωμεν, Ηχ. β' / What shall we bring...

  Εξαντλημένο

  10,00 €
  Αγορά Προβολή
 • ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ / RITE OF CONSECRATION [ΜΕΡΟΣ Γ']
  13,00 €
  Αγορά Προβολή