> GADAMER - ADORNO - HORKHEIMER

GADAMER - ADORNO - HORKHEIMER

ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΚΤΟ

 • ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΙΤΣΕ
  GADAMER - ADORNO - HORKHEIMER

  Τρείς εξέχοντες Γερμανοί διανοητές καταθέτουν τους προβληματισμούς τους για την περίπτωση Νίτσε. Επισημαίνουν τον ριζοσπαστικό χαρακτήρα του ως στοχαστή και πεζογράφου, το ερμηνευτικό πρόβλημα που εγείρει ο λόγος του, το παρωδιακό στοιχείο με τον Διαφωτισμό, αλλά και με τις επιστήμες της ψυχής, τον κίνδυνο, τέλος, που υπέφωσκε κατά τον Μεσοπόλεμο, η διάσωση από την παραποίηση να τον αφήσει έρμαιο του ακαδημαϊσμού. Δύο κείμενα σε απόσταση...

  Τρείς εξέχοντες Γερμανοί διανοητές καταθέτουν τους προβληματισμούς τους για την...

  Τρείς εξέχοντες Γερμανοί διανοητές καταθέτουν τους προβληματισμούς τους για την περίπτωση Νίτσε. Επισημαίνουν τον ριζοσπαστικό χαρακτήρα του ως στοχαστή και πεζογράφου, το...

  Διαθέσιμο