> ΤΣΙΑΝΙΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΤΣΙΑΝΙΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΚΤΟ

 • ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - Μια κριτική προσέγγιση στην "Αμμόχωστο Βασιλεύουσα" του Κυριάκου Χαραλαμπίδη
  ΤΣΙΑΝΙΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

  Η Αμμόχωστος Βασιλεύουσα του Κυριάκου Χαραλαμπίση είναι «τόπος» εντάσεων και εκστάσεων. Τα δύο συνθλίβουν τον ποιητικό λόγο σε συνθέσεις οριακές, καθώς η ιστορική τραγωδία δοκιμάζεται στην «εξωτερική» αντοχή των λέξεων, αλλά και στην εσωτερική ιδιοσυστασία τους. Τούτο δεν είναι μανιέρα ούτε «χτυπήματα» μόνο ήχων και «θυμωμένο» συναίσθημα. Αντίθετα, γίνεται με εσωτερική διαστολή ικανή να μας δώσει το πρεπούμενο εύρος για μια στάση ανα-θεώρησης,...

  Η Αμμόχωστος Βασιλεύουσα του Κυριάκου Χαραλαμπίση είναι «τόπος» εντάσεων και εκστάσεων....

  Η Αμμόχωστος Βασιλεύουσα του Κυριάκου Χαραλαμπίση είναι «τόπος» εντάσεων και εκστάσεων. Τα δύο συνθλίβουν τον ποιητικό λόγο σε συνθέσεις οριακές, καθώς η ιστορική τραγωδία...

  Διαθέσιμο