> ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΝΔΙΚΤΟΣ>ΕΡΟΥΡΕΜ - Τεύχος 3 - Πεζογραφία της Μεταπολιτεύσεως

ΕΡΟΥΡΕΜ - Τεύχος 3 - Πεζογραφία της Μεταπολιτεύσεως

ΕΡΟΥΡΕΜ - Τεύχος 3 - Πεζογραφία της Μεταπολιτεύσεως

ΕΡΟΥΡΕΜ - Τεύχος 3 - Πεζογραφία της Μεταπολιτεύσεως

Kείμενα των: KΩΣTH ΠAΠAΓIΩPΓH, ANTΩNH ΖEPBA, NIKOY ΛEBENTH, MANΩΛH Γ. ΓPHΓOPEA, KΩΣTA IOPΔANIΔH, ΔHMOΣΘENH KOYPTOBIK, TAKH ΘEOΔΩPOΠOYΛOY, AΛEΞH KYPITΣOΠOYΛOY, ΔIONYΣH ΣABBOΠOYΛOY, AΠOΣTOΛOY ΔOΞIAΔH, ΓIΩPΓOY-KΩNΣTANTINOY KOYKIOY, ΔANTH, AΛIΓKIEPI, OYΩΛTEP ONΓK, EΔMONΔOY MΠIOYPK, ΠAYΛOY PIKAIP, ΓIANNH KIOYPTΣAKH, Π. I., EYΓENIOY APANITΣH, KΩΣTA KAΦANTAPH, HΛEKTPAΣ AΛEΞANΔPOΠOYΛOY, MAIPHΣ ΓIOΣH, ΣMAPAΓΔAΣ MANTAΔAKH, ΣTEΛIOY PAMΦOY

18,00 €

Αγορά

  • Zωγραφική: Aλέξη Kυριτσόπουλου
  • Σελίδες: 480
  • Σχήμα: 20.5x12
  • ISSN: 1106-9279

19 άλλοι τίτλοι στην ίδια κατηγορία:

Πελάτες που αγόρασαν αυτή την έκδοση, αγόρασαν επίσης: