> Ι. ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ>ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ

ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ

ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ

ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ

Πολυτελὴς ἔκδοση τοῦ Ἱεροδιακονικο μὲ χρυσοτυπία καὶ σὲ εὔχρηστο σχῆμα μὲ διχρωμία καὶ σελιδοδεῖκτες. Περιλαμβάνει πολλές καὶ χρήσιμες τυπικὲς διατάξεις γιὰ ὅλες τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες καὶ τελετὲς ποὺ προβλέπουν συμμετοχὴ τῶν Διακόνων. Ἡ ἔκδοση, ποὺ καλύπτει μία ἔλλειψη ἑνὸς περίπου αἰῶνος, προσφέρεται στὴν ὑπηρεσία τῶν λειτουργῶν τοῦ α´ βαθμοῦ τῆς Ἱερωσύνης.

«Tὸ ἐγκόλπιον τοῦτο τεῦχος ὑποβοηθεῖ τὴν ἱεροπρεπῆ καὶ ὁμοιόμορφον τέλεσιν τῶν θείων ἱερουργιῶν ὑπὸ τῶν διακόνων, δεδομένου ὅτι οὗτοι εἶναι οἱ ἀμεσώτεροι βοηθοὶ καὶ συνεργοὶ τοῦ ἐπισκόπου ἢ τοῦ πρεσβυτέρου, ὀφθαλμοὶ καὶ στόμα αὐτοῦ. Ἀνοίγουν καὶ κλείουν τὰ διάφορα μέρη τῆς θείας Λειτουργίας καὶ τῶν ἐν γένει ἱερῶν ἀκολουθιῶν, εἰσέρχονται εἰς τὸ Ἱερόν, ἐξέρχονται πρὸς τὸν λαὸν συχνὰ ἐκφωνοῦντες διακελεύσματα, ἐξαγγέλλοντες τὸ Eὐαγγέλιον, θυμιῶντες ἕνα ἕκαστον καὶ κοσμοῦντες τὴν ὅλην λατρευτικὴν σύναξιν. Oὕτως ἔχουν τὴν μεγαλυτέραν αἰσθητῶς κοινωνίαν μὲ τοὺς ἀνθρώπους, θυμίζοντες ἀγγέλους καὶ λαλιὰς ἐξ οὐρανίου θυσιαστηρίου. Eἰς παλαιοτέρας δὲ ἐποχὰς εἶχον ἀκόμη περισσοτέρας ὑπηρεσίας. Ἡ καλὴ ὑπ᾽ αὐτῶν ἀπόδοσις συντελεῖ καὶ εἰς αὔξησιν τιμῆς καὶ σεβασμοῦ πρὸς τὸν διάκονον παρὰ τῷ λαῷ». (Ἀπὸ τὸν Πρόλογο τοῦ Καθηγουμένου Ἀρχιμανδρίτου Αἰμιλιανοῦ)

15,00 €

Αγορά
  • Σελίδες: 190
  • Σχήμα: 17,5 x 12
  • ISBN: 978-960-8474-32-1

25 άλλοι τίτλοι στην ίδια κατηγορία: