> Ι. ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ>ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ

ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ

ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ

ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ

Πολυτελής έκδοση του Ιεροδιακονικού με χρυσοτυπία και σε εύχρηστο σχήμα με διχρωμία και σελιδοδείκτες. Περιλαμβάνει πολλές και χρήσιμες τυπικές διατάξεις για όλες τις ιερές ακολουθίες και τελετές που προβλέπουν συμμετοχή των Διακόνων. Η έκδοση, που καλύπτει μια έλλειψη ενός περίπου αιώνος, προσφέρεται στην υπηρεσία των λειτουργών του α΄ βαθμού της Ιερωσύνης.

«Tο εγκόλπιον τούτο τεύχος υποβοηθεί την ιεροπρεπή και ομοιόμορφον τέλεσιν των θείων ιερουργιών υπο των διακόνων, δεδομένου ότι ούτοι είναι οι αμεσώτεροι βοηθοί και συνεργοί του επισκόπου ή του πρεσβυτέρου, οφθαλμοί και στόμα αυτού. Ανοίγουν και κλείουν τα διάφορα μέρη της θείας Λειτουργίας και των εν γένει ιερών ακολουθιών, εισέρχονται εις το Ιερόν, εξέρχονται προς τον λαόν συχνά εκφωνούντες διακελεύσματα, εξαγγέλλοντες το Eυαγγέλιον, θυμιώντες ένα έκαστον και κοσμούντες την όλην λατρευτικήν σύναξιν. Oύτως έχουν την μεγαλυτέραν αισθητώς κοινωνίαν με τους ανθρώπους, θυμίζοντες αγγέλους και λαλιάς εξ ουρανίου θυσιαστηρίου. Eις παλαιοτέρας δε εποχάς είχον ακόμη περισσοτέρας υπηρεσίας. Η καλή υπ᾽ αυτών απόδοσις συντελεί και εις αύξησιν τιμής και σεβασμού προς τον διάκονον παρά τω λαω». (Από τον Πρόλογο του Καθηγουμένου Αρχιμανδρίτου Αιμιλιανού)

15,00 €

Αγορά

  • Σελίδες: 190
  • Σχήμα: 17,5 x 12
  • ISBN: 978-960-8474-32-1

26 άλλοι τίτλοι στην ίδια κατηγορία:

Πελάτες που αγόρασαν αυτή την έκδοση, αγόρασαν επίσης: