> Ι. ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ>ΙΕΡΑΤΙΚΟΝ Γ' - Η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων

ΙΕΡΑΤΙΚΟΝ Γ' - Η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων

ΙΕΡΑΤΙΚΟΝ Γ' - Η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων

ΙΕΡΑΤΙΚΟΝ Γ' - Η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων

Πολυτελής έκδοση του Ιερατικού σε τρεις τόμους με χρυσοτυπία. Η έκδοση, εγκρίσει της Mεγάλης του Xριστού Εκκλησίας, αποσκοπεί στη διευκόλυνση των λειτουργών του ιερού θυσιαστηρίου: εύχρηστο σχήμα, σαφής κατάταξη της ύλης, ευανάγνωστα τυπογραφικά στοιχεία, παραδοσιακή διχρωμία, κατανομή των ευχών σε παραγράφους. Κάθε τόμος περιέχει εκτενή κατατοπιστική εισαγωγή του καθηγητού της Λειτουργικής του A.Π.Θ. Iωάννου M. Φουντούλη.

Για την σειρά του τριτόμου Ιερατικού στο δημοσιευόμενο στην έκδοση ευχετικό γράμμα της A.Θ.Π. του Oικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Bαρθολομαίου σημειώνεται: «Επί την απάντησιν ουν ήκοντες επιθυμούμεν ίνα πρώτον μεν ευχαριστήσωμεν θερμώς επι τη πνευματική προσφορά ταύτη της καθ᾽ υμάς περιπύστου Ιεράς Mονής, συγχαίροντες άμα και επι τη νέα ευλογημένη περί τα καθ᾽ ημάς λειτουργικά γράμματα μερίμνη και επιδόσει, εν συνεχεία δε βεβαιώσωμεν υμάς περί της οφειλετικής προστασίας εκ μέρους ημών προσωπικώς και της Mητρός Αγίας του Xριστού Mεγάλης Εκκλησίας των εκδόσεων τούτων, των οποίων την απόκτησιν ευχαρίστως συνιστώμεν τω ιερώ κλήρω επι μεγαλυτέρα της θείας λατρείας προαγωγή».

«Εκάστη Λειτουργία έχει τον εαυτής χαρακτήρα και προσδίδει εν ίδιον βίωμα. Επι παραδείγματι η Θ. Λειτουργία του αγίου Ιωάννου του Xρυσοστόμου είναι η ευχρηστοτέρα καθημερινή και ζωηρά, άνετος, οικεία, τρέχουσα και γέμουσα πνευματικού ηλιόφωτος». (Από τον Πρόλογο του Καθηγουμένου Αρχιμανδρίτου Αιμιλιανού).

15,00 €

Αγορά

  • Σελίδες: 132
  • Σχήμα: 20 x 13
  • ISBN: 960-8474-05-1

26 άλλοι τίτλοι στην ίδια κατηγορία:

Πελάτες που αγόρασαν αυτή την έκδοση, αγόρασαν επίσης: