> Ι. ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ>ΙΕΡΑΤΙΚΟΝ Β' - Η Θεία Λειτουργία Βασιλείου του Μεγάλου

ΙΕΡΑΤΙΚΟΝ Β' - Η Θεία Λειτουργία Βασιλείου του Μεγάλου

ΙΕΡΑΤΙΚΟΝ Β' - Η Θεία Λειτουργία Βασιλείου του Μεγάλου

ΙΕΡΑΤΙΚΟΝ Β' - Η Θεία Λειτουργία Βασιλείου του Μεγάλου

Πολυτελὴς ἔκδοση τοῦ Ἱερατικο σὲ τρεῖς τόμους μὲ χρυσοτυπία. Ἡ ἔκδοση, ἐγκρίσει τῆς Mεγάλης τοῦ Xριστοῦ Ἐκκλησίας, ἀποσκοπεῖ στὴ διευκόλυνση τῶν λειτουργῶν τοῦ ἱεροῦ θυσιαστηρίου: εὔχρηστο σχῆμα, σαφὴς κατάταξη τῆς ὕλης, εὐανάγνωστα τυπογραφικὰ στοιχεῖα, παραδοσιακὴ διχρωμία, κατανομὴ τῶν εὐχῶν σὲ παραγράφους. Κάθε τόμος περιέχει ἐκτενῆ κατατοπιστικὴ εἰσαγωγὴ τοῦ καθηγητοῦ τῆς Λειτουργικῆς τοῦ A.Π.Θ. Iωάννου M. Φουντούλη.

Γιὰ τὴν σειρὰ τοῦ τριτόμου Ἱερατικο στὸ δημοσιευόμενο στὴν ἔκδοση εὐχετικὸ γράμμα τῆς A.Θ.Π. τοῦ Oἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Bαρθολομαίου σημειώνεται: «Ἐπὶ τὴν ἀπάντησιν οὖν ἤκοντες ἐπιθυμοῦμεν ἵνα πρῶτον μὲν εὐχαριστήσωμεν θερμῶς ἐπὶ τῇ πνευματικῇ προσφορᾷ ταύτῃ τῆς καθ᾽ ὑμᾶς περιπύστου Ἱερᾶς Mονῆς, συγχαίροντες ἅμα καὶ ἐπὶ τῇ νέᾳ εὐλογημένῃ περὶ τὰ καθ᾽ ἡμᾶς λειτουργικὰ γράμματα μερίμνῃ καὶ ἐπιδόσει, ἐν συνεχείᾳ δὲ βεβαιώσωμεν ὑμᾶς περὶ τῆς ὀφειλετικῆς προστασίας ἐκ μέρους ἡμῶν προσωπικῶς καὶ τῆς Mητρὸς Ἁγίας τοῦ Xριστοῦ Mεγάλης Ἐκκλησίας τῶν ἐκδόσεων τούτων, τῶν ὁποίων τὴν ἀπόκτησιν εὐχαρίστως συνιστῶμεν τῷ ἱερῷ κλήρῳ ἐπὶ μεγαλυτέρᾳ τῆς θείας λατρείας προαγωγῇ».

«Ἐκάστη Λειτουργία ἔχει τὸν ἑαυτῆς χαρακτῆρα καὶ προσδίδει ἓν ἴδιον βίωμα. Ἐπὶ παραδείγματι ἡ θ. Λειτουργία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Xρυσοστόμου εἶναι ἡ εὐχρηστοτέρα καθημερινὴ καὶ ζωηρά, ἄνετος, οἰκεία, τρέχουσα καὶ γέμουσα πνευματικοῦ ἡλιόφωτος». (Ἀπὸ τὸν Πρόλογο τοῦ Καθηγουμένου Ἀρχιμανδρίτου Αἰμιλιανοῦ)

15,00 €

Αγορά

  • Σελίδες: 202
  • Σχήμα: 20 x 13
  • ISBN: 960-8474-03-5

25 άλλοι τίτλοι στην ίδια κατηγορία:

Πελάτες που αγόρασαν αυτή την έκδοση, αγόρασαν επίσης: