> Ι. ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ>ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ Γ' - Εξοδιαστικόν

ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ Γ' - Εξοδιαστικόν

ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ Γ' - Εξοδιαστικόν

ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ Γ' - Εξοδιαστικόν

Περιλαμβάνει τὸ νεκρώσιμον Tρισάγιον, τὶς ἀκολουθίες τοῦ ἐξοδιαστικοῦ τῶν μοναχῶν, εἰς ἱερέα τελευτήσαντα, τὴν νεκρώσιμον ἀκολουθίαν εἰς κοσμικοὺς ἄνδρας, κανόνα ἀναπαύσιμον εἰς γυναίκας κοιμηθείσας, ἀκολουθίαν εἰς νήπια κοιμηθέντα, τὴν νεκρώσιμον ἀκολουθίαν τῆς Διακαινησίμου, τὴν ἀκολουθίαν τοῦ μνημοσύνου, τὴν ἀκολουθίαν εἰς ψυχορραγοῦντα, καὶ σὲ παράρτημα διάφορες εὐχές «εἰς κοιμηθέντας», συγχωρητικὲς «εἰς πᾶσαν ἀρὰν καὶ ἀφορισμόν», καθὼς καὶ «Διακονικὰ εἰς κοιμηθέντας».

«Προερχομένη δὲ ἡ ἔκδοσις αὕτη ἐξ Ἁγίου Ὄρους, δικαιοῦται, ὡς νομίζομεν, νὰ φιλοδοξῆ ὅτι ἀποτελεῖ ἀνασχετικὸν φραγμὸν εἰς τὴν περαιτέρω φθορὰν τῶν λειτουργικῶν νεκρωσίμων ἡμῶν τύπων διὰ τῆς ἀποτυπώσεως τῶν θεωρητικῶς ἰσχυόντων, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ πράξει μερικῶς, ὡς εἴπομεν, διασωζομένων. Oἱ διὰ τοῦ τρόπου τούτου προβαλλόμενοι κατὰ κυριολεξίαν "λειτουργικοὶ θησαυροί", κατὰ τὸ συνήθως καὶ εὐκόλως λεγόμενον, ἀποτελοῦν καὶ καθ᾽ ἑαυτοὺς στοιχεῖα πολύτιμα διὰ τὸν ἐμπλουτισμὸν καὶ τὴν ἀναρρίπισιν τῶν λατρευτικῶν θεσμῶν, τοὺς ὁποίους ἔφθειρεν ἡ παλαιότης τοῦ χρόνου καὶ ἡ ραθυμία τῶν ἀνθρώπων...» (Ἀπὸ τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ καθηγητοῦ τῆς Λειτουργικῆς I. M. Φουντούλη)

15,00 €

Αγορά

  • Σελίδες: 274
  • Σχήμα: 20 x 13
  • ISBN: 960-8474-17-5

25 άλλοι τίτλοι στην ίδια κατηγορία:

Πελάτες που αγόρασαν αυτή την έκδοση, αγόρασαν επίσης: