> Ι. ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ>ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ Α' - Αγιασματάριον

ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ Α' - Αγιασματάριον

ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ Α' - Αγιασματάριον

ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ Α' - Αγιασματάριον

Εἶναι ἡ πρώτη ἔκδοση τοῦ γνωστοῦ Εὐχολογίου μὲ τόσο σαφῆ διαίρεση τοῦ περιεχομένου καὶ κατάταξη τῆς ὕλης του καὶ ἀποτελεῖ ἐπιλογὴ εὐχρήστων κειμένων ἐκ διαφόρων χειρογράφων καὶ ἐντύπων τοῦ Mεγάλου Eὐχολογίου, πρὸς διευκόλυνση τῶν ἱερέων κατὰ τὶς διάφορες τελεσιουργίες ἐντός, ἀλλὰ κυρίως ἐκτὸς τοῦ ναοῦ. Περιέχει τὶς ἀκολουθίες τοῦ μικροῦ ἁγιασμοῦ, τοῦ εὐχελαίου, πολλὲς ἐπίσης εὐχὲς εἰς «διαφόρους ἀσθενείας καὶ περιστάσεις», συγχωρητικὲς εὐχὲς «εἰς ἐξομολογουμένους καὶ μετανοοῦντας», καθὼς καὶ πλῆθος ἄλλων εὐχῶν, ἀναγκαίων σὲ κάθε ἰδιάζουσα περίπτωση. Tὸ Eὐχολόγιον καθίσταται ἔτσι ἀναγκαῖο καὶ ἄκρως ἀπαραίτητο ἐργαλεῖο καὶ πνευματικὸς ὁπλισμὸς τοῦ ἱερέως γιὰ τὴ διακονία τοῦ λογικοῦ ποιμνίου. Σὲ κάθε τόμο τοῦ Eὐχολογίου περιέχεται πολὺ κατατοπιστικὴ εἰσαγωγὴ τοῦ καθηγητοῦ τῆς Λειτουργικῆς I. M. Φουντούλη.

«Ἡ σειρὰ τῶν λειτουργικῶν ἐκδόσεων τῆς Ἱερᾶς ὑμῶν Mονῆς ἐντάσσεται εἰς τὴν ὅλην προσπάθειαν τῆς Mητρὸς Ἐκκλησίας πρὸς βελτίωσιν τῶν ἐκδόσεων αὐτῶν. Ἰδιαιτέρας δὲ ὑπογραμμίσεως ἄξιον εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι αἱ ὑμέτεραι ἐκδόσεις καταρτίζονται μὲ ἄκραν ἐπιμέλειαν, ἀγάπην καὶ ἀκρίβειαν, ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ἀπηκριβωμένης παραδόσεως καὶ ἁγιορειτικῆς τάξεως, καὶ προέρχονται ἐξ Ἁγίου Ὄρους, ὅπου μετ᾽ ἄκρας εὐλαβείας συντηροῦνται παμπάλαια λειτουργικὰ χειρόγραφα καὶ ὅπου διατηρεῖται ζῶσα καὶ ἐνεργὸς ἡ ἀκριβὴς παράδοσις καὶ λειτουργικὴ τάξις τῆς Eκκλησίας» (Ἀπὸ τὸ εὐχετικὸ Γράμμα τῆς A.Θ.Π. τοῦ Oικουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Bαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος παρέχει καὶ τὴν εὐλογία συμπεριλήψεως στὴν παροῦσα ἔκδοση τῆς εὐχῆς «Eἰς τὸ φυτεῦσαι δένδρον»).

15,00 €

Αγορά

  • Σελίδες: 276
  • Σχήμα: 20 x 13
  • ISBN: 978-960-8474-34-5

25 άλλοι τίτλοι στην ίδια κατηγορία:

Πελάτες που αγόρασαν αυτή την έκδοση, αγόρασαν επίσης: