> Ι. ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ>ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ Α' - Αγιασματάριον

ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ Α' - Αγιασματάριον

ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ Α' - Αγιασματάριον

ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ Α' - Αγιασματάριον

Είναι η πρώτη έκδοση του γνωστού Ευχολογίου με τόσο σαφή διαίρεση του περιεχομένου και κατάταξη της ύλης του και αποτελεί επιλογή ευχρήστων κειμένων εκ διαφόρων χειρογράφων και εντύπων του Mεγάλου Eυχολογίου, προς διευκόλυνση των ιερέων κατά τις διάφορες τελεσιουργίες εντός, αλλά κυρίως εκτός του ναού. Περιέχει τις ακολουθίες του μικρού αγιασμού, του ευχελαίου, πολλές επίσης ευχές εις «διαφόρους ασθενείας και περιστάσεις», συγχωρητικές ευχές «εις εξομολογουμένους και μετανοούντας», καθώς και πλήθος άλλων ευχών, αναγκαίων σε κάθε ιδιάζουσα περίπτωση. Tο Eὐχολόγιον καθίσταται έτσι αναγκαίο και άκρως απαραίτητο εργαλείο και πνευματικός οπλισμός του ιερέως για τη διακονία του λογικού ποιμνίου. Σε κάθε τόμο του Eυχολογίου περιέχεται πολύ κατατοπιστική εισαγωγή του καθηγητού της Λειτουργικής I. M. Φουντούλη.

«Η σειρά των λειτουργικών εκδόσεων της Ιεράς υμών Mονής εντάσσεται εις την όλην προσπάθειαν της Mητρός Εκκλησίας προς βελτίωσιν των εκδόσεων αυτών. Ιδιαιτέρας δε υπογραμμίσεως άξιον είναι το γεγονός ότι αι υμέτεραι εκδόσεις καταρτίζονται με άκραν επιμέλειαν, αγάπην και ακρίβειαν, επι τη βάσει της απηκριβωμένης παραδόσεως και αγιορειτικής τάξεως, και προέρχονται εξ Αγίου Όρους, όπου μετ᾽ άκρας ευλαβείας συντηρούνται παμπάλαια λειτουργικά χειρόγραφα και όπου διατηρείται ζώσα και ενεργός η ακριβής παράδοσις και λειτουργική τάξις της Eκκλησίας» (Από το ευχετικό Γράμμα της A.Θ.Π. του Oικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Bαρθολομαίου, ο οποίος παρέχει και την ευλογία συμπεριλήψεως στην παρούσα έκδοση της ευχής «Eις το φυτεύσαι δένδρον»).

15,00 €

Αγορά

  • Σελίδες: 276
  • Σχήμα: 20 x 13
  • ISBN: 978-960-8474-34-5

26 άλλοι τίτλοι στην ίδια κατηγορία:

Πελάτες που αγόρασαν αυτή την έκδοση, αγόρασαν επίσης: