> Ι. ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ>ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΙΜΩΝΟΣ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΥΤΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΙΜΩΝΟΣ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΥΤΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΙΜΩΝΟΣ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΥΤΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΙΜΩΝΟΣ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΥΤΟΥ

Περιέχει τὶς πλήρεις ἀκολουθίες, τοὺς Xαιρετισμοὺς καὶ τὶς Παρακλήσεις τῶν κτιτόρων τῆς Ἱερᾶς Mονῆς Σίμωνος Πέτρας ὁσίου Σίμωνος τοῦ Μυροβλύτου καὶ τῆς ἁγίας ἐνδόξου ἰσαποστόλου καὶ μυροφόρου Mαρίας τῆς Mαγδαληνῆς, σὲ κοινὴ δίχρωμη ἔκδοση, ἀλλὰ καὶ ξεχωριστή.

«Ἐξαντληθείσης, πρὸ πολλοῦ, τῆς ἀπὸ ἑβδομηκονταετίας περίπου, τὸ πρῶτον τύποις ἐκδοθείσης ἱερὰς ἀκολουθίας τῶν ἁγίων ἐφόρων καὶ προστατῶν τῆς Ἱερᾶς καὶ Σεβασμίας ἡμῶν Μονῆς, τὴν ὁποίαν συνεπλήρωσε, ἐπεμελήθη καὶ ἐξέδωκε τῷ 1924 ὁ ὁσίας καὶ μακαρίας μνήμης φιλόπονος Καθηγούμενος τότε τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν μετανοίας Ἀρχιμανδρίτης Ἱερώνυμος, ἤδη προβαίνομεν εἰς τὴν δευτέραν ἔκδοσιν αὐτῆς, ἀποτελεῖ δὲ μερικὴν ἐπανέκδοσιν ἐκείνης μετά τινων ἀναγκαίων διορθώσεων καὶ νέας στοιχειοθετήσεως. Περιλαμβάνει τὰς πλήρεις ἀκολουθίας τῆς κυριωνύμου ἡμέρας τῆς μνήμης τῶν ἁγίων...» (Ἀπὸ τὸν Πρόλογο τοῦ Καθηγουμένου Ἀρχιμανδρίτου Αἰμιλιανοῦ).

Διαθεσιμότητα: Εξαντλημένο


Ειδοποιήστε με όταν είναι διαθέσιμο

6,00 €

Αγορά