> Ι. ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ>ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΙΜΩΝΟΣ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΥΤΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΙΜΩΝΟΣ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΥΤΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΙΜΩΝΟΣ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΥΤΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΙΜΩΝΟΣ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΥΤΟΥ

Περιέχει τις πλήρεις ακολουθίες, τους Xαιρετισμούς και τις Παρακλήσεις των κτιτόρων της Ιεράς Mονής Σίμωνος Πέτρας οσίου Σίμωνος του Μυροβλύτου και της αγίας ενδόξου ισαποστόλου και μυροφόρου Mαρίας της Mαγδαληνής, σε κοινή δίχρωμη έκδοση, αλλά και ξεχωριστή.

«Εξαντληθείσης, προ πολλού, της από εβδομηκονταετίας περίπου, το πρώτον τύποις εκδοθείσης ιεράς ακολουθίας των αγίων εφόρων και προστατών της Ιεράς και Σεβασμίας ημών Μονής, την οποίαν συνεπλήρωσε, επεμελήθη και εξέδωκε τω 1924 ο οσίας και μακαρίας μνήμης φιλόπονος Καθηγούμενος τότε της Ιεράς ημών μετανοίας Αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος, ήδη προβαίνομεν εις την δευτέραν έκδοσιν αυτής, αποτελεί δε μερικήν επανέκδοσιν εκείνης μετά τινων αναγκαίων διορθώσεων και νέας στοιχειοθετήσεως. Περιλαμβάνει τας πλήρεις ακολουθίας της κυριωνύμου ημέρας της μνήμης των αγίων...» (Από τον Πρόλογο του Καθηγουμένου Αρχιμανδρίτου Αιμιλιανού).

Διαθεσιμότητα: Εξαντλημένο


6,00 €

Αγορά