> Ι. ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ>ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΟΥ

Ἡ πανηγυρικὴ ἀκολουθία καὶ ὁ παρακλητικὸς κανὼν ἑνὸς ἐκ τῶν νεωτάτων Ἁγιορειτῶν ἁγίων, σὲ ἐξαιρετικὰ ἐπιμελημένη ἔκδοση. Περιέχει καὶ μουσικὸ παράρτημα μὲ μελοποιημένα δοξαστικὰ ἀπὸ τὶς ἀκολουθίες τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ τοῦ Ὄρθρου, καὶ κοσμεῖται μὲ χαρακτηριστικὲς εἰκόνες καὶ φωτογραφίες.

«Διὸ καὶ θεσπίζομεν συνοδικῶς καὶ διοριζόμεθα καὶ ἐν Ἁγίω διακελευόμεθα Πνεύματι, ὅπως ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸ ἑξῆς εἰς αἰῶνα τὸν ἅπαντα ὁ Γέρων Σιλουανὸς ὁ Ἁγιορείτης συναριθμῆται τοῖς ὁσίοις καὶ ἁγίοις τῆς Ἐκκλησίας ἀνδράσιν, ἐτησίοις ἱεροτελεστίαις καὶ ἁγιστείαις τιμώμενος καὶ ὕμνοις ἐγκωμίων γεραιρόμενος τῇ κδ´ Σεπτεμβρίου, ἐν ᾧ μακαρίως πρὸς τὸν Κύριον ἐξεδήμησεν...» (Ἀπὸ τὴν Πατριαρχικὴ καὶ Συνοδικὴ Πρᾶξι κατατάξεως εἰς τὸ ἁγιολόγιον τῆς Ἐκκλησίας).

Διαθεσιμότητα: Εξαντλημένο


Ειδοποιήστε με όταν είναι διαθέσιμο

6,00 €

Αγορά