> Ι. ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ>ΑΓΙΟΥ ΣΙΜΩΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΟΥ - Βίος και Πολιτεία

ΑΓΙΟΥ ΣΙΜΩΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΟΥ - Βίος και Πολιτεία

ΑΓΙΟΥ ΣΙΜΩΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΟΥ - Βίος και Πολιτεία

ΑΓΙΟΥ ΣΙΜΩΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΟΥ - Βίος και Πολιτεία

Στὸ βιβλίο αὐτὸ περιέχεται ὁ βίος τοῦ ἁγίου Σίμωνος τοῦ Μυροβλύτου σὲ ἁπλουστευμένο καὶ διασκευασμένο ἀπὸ τὸν Γαβριὴλ Ν. Πεντζίκη κείμενο, μὲ ἔγχρωμη εἰκονογράφηση τοῦ Μάρκου Καμπάνη. Ἡ ἔκδοση αὐτὴ ἔγινε γιὰ νὰ καλύψει τὶς ἀνάγκες τοῦ παιδικοῦ, κυρίως, ἀναγνωστικοῦ κοινοῦ, γιατὶ, λόγω τῆς ἁπλῆς καὶ κατανοητῆς γλώσσας, ἀλλὰ καὶ τῆς γλαφυρᾶς διηγήσεως, καὶ μέσα ἀπὸ τὶς εἰκόνες, ποὺ παρουσιάζουν ἐντυπωσιακὲς σκηνὲς ἀπὸ τὸν βίο τοῦ ἁγίου, ἐντυπώνεται μὲ τὸν καλύτερο τρόπο ἡ θαυμαστὴ ζωὴ ἑνὸς ἀπὸ τοὺς λίγους μυροβλύτες ἁγίους τοῦ Ἄθω.

«Τὸ ὅτι ὁ ὅσιος καὶ θεοφόρος πατὴρ ἡμῶν Σίμων εἶναι ἅγιος καὶ σημειοφόρος, τὸ γνωρίζουμε μὲ κάθε βεβαιότητα ἀπὸ τοὺς ἀσκητικούς του ἀγῶνες, ἀπὸ τὰ σημεῖα καὶ θαύματα ποὺ ἔκανε καὶ ὅσο ζοῦσε καὶ μετὰ θάνατον, καθὼς καὶ ἀπὸ τὸ χάρισμα ποὺ τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός, ν᾽ ἀναβλύζει ὁ τάφος του μύρο. Ἀντιθέτως, τίποτα δὲν γνωρίζουμε γιὰ τὴν καταγωγή του, τοὺς γονεῖς, τὴν ἀνατροφή του, οὔτε κὰν γιὰ τὸ ποῦ ἄρχισε τοὺς ἀσκητικοὺς ἀγῶνες του...» (Ἀπὸ τὸν ἐξιστορούμενο στὸ βιβλίο βίο τοῦ ἁγίου).

Διαθεσιμότητα: Εξαντλημένο


15,00 €

Αγορά
  • Σελίδες: 62
  • ISBN: 960-8474-07-8

25 άλλοι τίτλοι στην ίδια κατηγορία: