> Ι. ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ>ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΝ - Ήτοι η τάξις αναγνώστου και ψάλτου

ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΝ - Ήτοι η τάξις αναγνώστου και ψάλτου

ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΝ - Ήτοι η τάξις αναγνώστου και ψάλτου

ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΝ - Ήτοι η τάξις αναγνώστου και ψάλτου

Ὁ πέμπτος τόμος τῶν λειτουργικῶν τομιδίων τὰ ὁποῖα ἀπὸ τὸ ἔτος 1989 ἄρχισαν νὰ ἐκδίδονται μὲ στόχο τὴν ὑπὸ τῶν διακονητῶν τοῦ ἱεροῦ ἀναλογίου, Ἀναγνωστῶν καὶ Ψαλτῶν, εὐπρεπεστέρα καὶ ἀκριβεστέρα τέλεση τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν. Mία εὔχρηστη, παραδοσιακὴ δίχρωμη ἔκδοση μὲ χρυσοτυπία, ἡ ὁποία, μὲ τὴν σαφῆ δομὴ καὶ κατάταξη τῆς ὕλης τῶν περιεχομένων, τὴν χρήση τυπογραφικῶν στοιχείων διαφόρων στιγμῶν, ὡς καὶ πλαγίων καὶ ἐρυθρῶν, δίδει, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, καὶ τὴν δυνατότητα ἐπισημάνσεως τῶν διαφορῶν τῆς μοναχικῆς καὶ τῆς ἐνοριακῆς πράξεως πρὸς ἀποφυγὴν συγχύσεως.

«Eἶναι χαρακτηριστικὸν ὅτι καὶ ὁ τίτλος τῆς ἀνθολογίας αὐτῆς ἐμφανίζει διακυμάνσεις εἰς τὰ χειρόγραφα καὶ τὰ ἔντυπα, δεῖγμα καὶ τοῦτο τῆς πραγματικῆς δυσκολίας τὴν ὁποίαν παρουσιάζει ἡ εὕρεσις ἑνὸς καταλλήλου ὀνόματος ἐκφράζοντος κατὰ τὸ δυνατὸν ἐμφανέστερον καὶ πληρέστερον τὸ περιεχόμενον αὐτῆς. Oὕτω τιτλοφορεῖται "Συλλειτουργικόν", "Ἀκολουθία τοῦ Ἀναγνώστου ἤγουν τὰ Συλλειτουργικά", "Ἐγκόλπιον ἀναγνώστου", "Ἐγκόλπιον ἱεροψάλτου" ἢ καὶ "Ἱεροψαλτικόν". Eἰς τὴν παροῦσαν ἔκδοσιν προετιμήθη ὁ παραδοσιακὸς καὶ ἐκφραστικὸς μονολεκτικὸς τίτλος "Συλλειτουργικὸν" μετὰ τοῦ ἐπεξηγηματικοῦ ὑποτίτλου "ἤτοι ἡ τάξις Ἀναγνώστου καὶ Ψάλτου", τὸν ὁποῖον καθιστᾶ ἀναγκαῖον ἡ ὡς ἄνω δηλωθεῖσα δυσχέρεια περὶ τὴν ὁρολογίαν καὶ ἡ ἀνάγκη ἐξευρέσεως τρόπου πρὸς σαφεστέραν δήλωσιν τοῦ προορισμοῦ καὶ τοῦ περιεχομένου αὐτοῦ...» (Ἀπὸ τὸ εἰσαγωγικὸν σημείωμα τοῦ καθηγητοῦ τῆς Λειτουργικῆς I. M. Φουντούλη).

15,00 €

Αγορά

  • Σελίδες: 284
  • Σχήμα: 20 x 13
  • ISBN: 978-960-8474-39-0

25 άλλοι τίτλοι στην ίδια κατηγορία:

Πελάτες που αγόρασαν αυτή την έκδοση, αγόρασαν επίσης: