> Ι. ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ>ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΝ - Ήτοι η τάξις αναγνώστου και ψάλτου

ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΝ - Ήτοι η τάξις αναγνώστου και ψάλτου

ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΝ - Ήτοι η τάξις αναγνώστου και ψάλτου

ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΝ - Ήτοι η τάξις αναγνώστου και ψάλτου

Ο πέμπτος τόμος των λειτουργικών τομιδίων τα οποία από το έτος 1989 άρχισαν να εκδίδονται με στόχο την υπό των διακονητών του ιερού αναλογίου, Αναγνωστών και Ψαλτών, ευπρεπεστέρα και ακριβεστέρα τέλεση των ιερών ακολουθιών. Mία εύχρηστη, παραδοσιακή δίχρωμη έκδοση με χρυσοτυπία, η οποία, με την σαφή δομή και κατάταξη της ύλης των περιεχομένων, την χρήση τυπογραφικών στοιχείων διαφόρων στιγμών, ως και πλαγίων και ερυθρών, δίδει, εκτός των άλλων, και την δυνατότητα επισημάνσεως των διαφορών της μοναχικής και της ενοριακής πράξεως προς αποφυγήν συγχύσεως.

«Eίναι χαρακτηριστικόν ότι και ο τίτλος της ανθολογίας αυτής εμφανίζει διακυμάνσεις εις τα χειρόγραφα και τα έντυπα, δείγμα και τούτο της πραγματικής δυσκολίας την οποίαν παρουσιάζει η εύρεσις ενός καταλλήλου ονόματος εκφράζοντος κατά το δυνατόν εμφανέστερον και πληρέστερον το περιεχόμενον αυτής. Oύτω τιτλοφορείται "Συλλειτουργικόν", "Ακολουθία του Αναγνώστου ήγουν τα Συλλειτουργικά", "Εγκόλπιον αναγνώστου", "Εγκόλπιον ιεροψάλτου" ή και "Ιεροψαλτικόν". Eις την παρούσαν έκδοσιν προετιμήθη ο παραδοσιακός και εκφραστικός μονολεκτικός τίτλος "Συλλειτουργικόν" μετά του επεξηγηματικού υποτίτλου "ήτοι η τάξις Αναγνώστου και Ψάλτου", τον οποίον καθιστά αναγκαίον η ως άνω δηλωθείσα δυσχέρεια περί την ορολογίαν και η ανάγκη εξευρέσεως τρόπου προς σαφεστέραν δήλωσιν του προορισμού και του περιεχομένου αυτού...» (Από το εισαγωγικόν σημείωμα του καθηγητού της Λειτουργικής I. M. Φουντούλη).

15,00 €

Αγορά

  • Σελίδες: 284
  • Σχήμα: 20 x 13
  • ISBN: 978-960-8474-39-0

26 άλλοι τίτλοι στην ίδια κατηγορία:

Πελάτες που αγόρασαν αυτή την έκδοση, αγόρασαν επίσης: