> Ι. ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ>ΠΡΟΕΣΤΩΤΙΚΟΝ - Περιέχον άπαντα τα εν ταις ακολουθίαις τω προεστωτι ανήκοντα

ΠΡΟΕΣΤΩΤΙΚΟΝ - Περιέχον άπαντα τα εν ταις ακολουθίαις τω προεστωτι ανήκοντα

ΠΡΟΕΣΤΩΤΙΚΟΝ - Περιέχον άπαντα τα εν ταις ακολουθίαις τω προεστωτι ανήκοντα

ΠΡΟΕΣΤΩΤΙΚΟΝ - Περιέχον άπαντα τα εν ταις ακολουθίαις τω προεστωτι ανήκοντα

Ένα εύχρηστο λειτουργικό βιβλίο, δίχρωμο με χρυσοτυπία, σελιδοδείκτες και ευανάγνωστα τυπογραφικά στοιχεία, που εκδίδεται για πρώτη φορά στην παρούσα του μορφή και περιλαμβάνει άπαντα τα υπό του Προεστώτος λεγόμενα κατά τις ακολουθίες του αποδείπνου, του μεσονυκτικού, του όρθρου, των ωρών, καθώς και τις καταβασίες και την θ´ ωδή των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών του έτους, τους αναστασίμους αναβαθμούς της Οκτωήχου, τα αναστάσιμα εξαποστειλάρια και σε παράρτημα τις ευχές «επι μετανοούντων», «εις πάσαν δέησιν» και «τον Kατηχητικόν λόγον εις το άγιον Πάσχα». Στο εισαγωγικόν σημείωμα του καθηγητού της Λειτουργικής Ιωάννου M. Φουντούλη αναφέρονται και τα εξής: «Πρόκειται περί του βοηθητικού δια τον Προεστώτα της λειτουργικής συνάξεως εγκολπίου, του δια τον λόγον τούτον αποκαλουμένου "Προεστωτικού". Tο εδημιούργησαν αι λατρευτικαί ανάγκαι και λόγοι πρακτικοί, η καλή δηλαδή πρόθεσις δια να έχη ο Προεστώς εν πρόχειρον βοήθημα κατά την ώραν της ακολουθίας και να μη αναγκάζηται να χρησιμοποιή τα μεγάλα εκκλησιαστικά βιβλία του χορού, με τας γνωστάς μάλιστα παραπομπάς εις άλλας σελίδας ή να λέγη από μνήμης τα ανήκοντα εις αυτόν...»

15,00 €

Αγορά

  • Σελίδες: 192
  • Σχήμα: 20 x 13
  • ISBN: 960-8474-01-9

26 άλλοι τίτλοι στην ίδια κατηγορία:

Πελάτες που αγόρασαν αυτή την έκδοση, αγόρασαν επίσης: