> Ι. ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ>ΠΡΟΕΣΤΩΤΙΚΟΝ - Περιέχον άπαντα τα εν ταις ακολουθίαις τω προεστωτι ανήκοντα

ΠΡΟΕΣΤΩΤΙΚΟΝ - Περιέχον άπαντα τα εν ταις ακολουθίαις τω προεστωτι ανήκοντα

ΠΡΟΕΣΤΩΤΙΚΟΝ - Περιέχον άπαντα τα εν ταις ακολουθίαις τω προεστωτι ανήκοντα

ΠΡΟΕΣΤΩΤΙΚΟΝ - Περιέχον άπαντα τα εν ταις ακολουθίαις τω προεστωτι ανήκοντα

Ἕνα εὔχρηστο λειτουργικὸ βιβλίο, δίχρωμο μὲ χρυσοτυπία, σελιδοδεῖκτες καὶ εὐανάγνωστα τυπογραφικὰ στοιχεῖα, ποὺ ἐκδίδεται γιὰ πρώτη φορὰ στὴν παροῦσα του μορφὴ καὶ περιλαμβάνει ἅπαντα τὰ ὑπὸ τοῦ Προεστῶτος λεγόμενα κατὰ τὶς ἀκολουθίες τοῦ ἀποδείπνου, τοῦ μεσονυκτικοῦ, τοῦ ὄρθρου, τῶν ὡρῶν, καθὼς καὶ τὶς καταβασίες καὶ τὴν θ´ ὠδὴ τῶν δεσποτικῶν καὶ θεομητορικῶν ἑορτῶν τοῦ ἔτους, τοὺς ἀναστασίμους ἀναβαθμοὺς τῆς Ὀκτωήχου, τὰ ἀναστάσιμα ἐξαποστειλάρια καὶ σὲ παράρτημα τὶς εὐχὲς «ἐπὶ μετανοούντων», «εἰς πᾶσαν δέησιν» καὶ «τὸν Kατηχητικὸν λόγον εἰς τὸ ἅγιον Πάσχα». Στὸ εἰσαγωγικὸν σημείωμα τοῦ καθηγητοῦ τῆς Λειτουργικῆς Ἰωάννου M. Φουντούλη ἀναφέρονται καὶ τὰ ἑξῆς: «Πρόκειται περὶ τοῦ βοηθητικοῦ διὰ τὸν Προεστώτα τῆς λειτουργικῆς συνάξεως ἐγκολπίου, τοῦ διὰ τὸν λόγον τοῦτον ἀποκαλουμένου "Προεστωτικοῦ". Tὸ ἐδημιούργησαν αἱ λατρευτικαὶ ἀνάγκαι καὶ λόγοι πρακτικοί, ἡ καλὴ δηλαδὴ πρόθεσις διὰ νὰ ἔχη ὁ Προεστὼς ἓν πρόχειρον βοήθημα κατὰ τὴν ὥραν τῆς ἀκολουθίας καὶ νὰ μὴ ἀναγκάζηται νὰ χρησιμοποιῆ τὰ μεγάλα ἐκκλησιαστικὰ βιβλία τοῦ χοροῦ, μὲ τὰς γνωστὰς μάλιστα παραπομπὰς εἰς ἄλλας σελίδας ἢ νὰ λέγη ἀπὸ μνήμης τὰ ἀνήκοντα εἰς αὐτόν...»

15,00 €

Αγορά

  • Σελίδες: 192
  • Σχήμα: 20 x 13
  • ISBN: 960-8474-01-9

25 άλλοι τίτλοι στην ίδια κατηγορία:

Πελάτες που αγόρασαν αυτή την έκδοση, αγόρασαν επίσης: