> ΙΔΙΟΜΕΛΑ της ΙΝΔΙΚΤΟΥ>ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΓΙΕΝΤΟΡΦ ΙΩΑΝΝΗΣ

Όταν το 1974 κυκλοφόρησε το έργο του π. Ιωάννη Μάγιεντορφ Βυζαντινή Θεολογία, άνοιξε ένα νέο και σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορική μελέτη της Ορθόδοξης θεολογικής παράδοσης. Ταυτόχρονα, εδραίωσε τη φήμη του διεθνώς, αφενός μεν ως ενός ειδικού μελετητή που είχε την ικανότητα να παρουσιάζει συνθετικά και με σαφήνεια τις απόψεις του χωρίς υπεραπλουστεύσεις, και αφετέρου ως θεολόγου με βαθειά γνώση των Βυζαντινών Πατέρων και παρ' όλ' αυτά ικανού να διαλέγεται με τους συγχρόνους του, αλλά και ως ιστορικού που δεν σταμάτησε ποτέ να παρακολουθεί το ευρύτερο σκηνικό της συνεχιζόμενης εξέλιξης και έκφρασης της θεολογίας στο πλαίσιο ειδικών κοινωνικοπολιτικών συνθηκών. Ένα τέταρτο του αιώνα και πλέον μετά, το έργο του Βυζαντινή Θεολογία δεν έχει χάσει τίποτε από την αξία και τη σπουδαιότητά του. Το αντίθετο μάλιστα: η αξία του έχει επαυξηθεί, δεδομένου ότι στα χρόνια μετά από αυτό η μελέτη τόσο της ιστορίας όσο και της θεολογίας έχει ενδώσει ολοένα και περισσότερο στις τάσεις αναγωγής των πάντων σε πολιτιστικές και πολιτικές ιδιοτέλειες, καθώς και στην ακαδημαϊκή υπερεξειδίκευση και τον κατακερματισμό των επιμέρους επιστημονικών αντικειμένων.

33,00 €

Αγορά

  • Mετάφραση: π. ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΓΚΑΛΟΣ
  • Επιμέλεια: π. ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΓΚΑΛΟΣ
  • Σελίδες: 520
  • Σχήμα: 23x16
  • ISBN: 978-950-518-356-1

8 άλλοι τίτλοι στην ίδια κατηγορία: