> ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ>ΠΑΣΧΑ ΜΕΓΑ - Α' - GREAT PASCHA

ΠΑΣΧΑ ΜΕΓΑ - Α' - GREAT PASCHA

ΠΑΣΧΑ ΜΕΓΑ - Α' - GREAT PASCHA

ΠΑΣΧΑ ΜΕΓΑ - Α' - GREAT PASCHA

Μελοποιήματα της βυζαντινής και μεταβυζαντινής Ψαλτικής Τέχνης
Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ / THE CANON OF THE RESURRECTION
1. Χειροσήμαντρα και καμπάνες / Simantron and Bells
2. Χριστός ανέστη / Christ is risen
3. Κανόνας· α´-γ´ ωδή / Canon: Canticles 1-3
4. Υπακοή· Προλαβούσαι τον όρθρον / Sessional Hymn: Anticipating the dawn
5. Κανόνας· δ´-στ´ ωδή / Canon: Canticles 4-6
6. Κανόνας· Κοντάκιο – Συναξάρι / Canon: Kontakion – Synaxarion
7. Κανόνας· ζ´-η´ ωδή / Canon: Canticles 7-8
8. Κανόνας· θ´ ωδή – Μεγαλυνάρια / Canon: Canticle 9 – Magnification
9. Καταβασίες· Πέτρου Πελοποννησίου / Katavasiai: settings by Petros Peloponnesios
10. Καλοφωνικός Ειρμός – Κράτημα / Kalophonic Heirmos – Kratema
11. Εξαποστειλάριο· Σαρκί υπνώσας / Exapostilarion: Asleep in the flesh
Διάρκεια: 65:63΄

Διαθεσιμότητα: Εξαντλημένο


8,00 €

Αγορά
  • Σχήμα: 12.5x13

14 άλλοι τίτλοι στην ίδια κατηγορία: