> ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ>ΟΡΘΡΟΣ / MATINS [Αγρυπνία Αγ. Μαρίας Μαγδαληνής]

ΟΡΘΡΟΣ / MATINS [Αγρυπνία Αγ. Μαρίας Μαγδαληνής]

ΟΡΘΡΟΣ / MATINS [Αγρυπνία Αγ. Μαρίας Μαγδαληνής]

ΟΡΘΡΟΣ / MATINS [Αγρυπνία Αγ. Μαρίας Μαγδαληνής]

CD 1
1. Eγκώμιον - Eυλογητός ο Θεός / Encomium - Blessed is our God
2. Kαθίσματα, Ήχ. α' / Kathismata, Tone 1
3. Kαθίσματα, Ήχ. πλ. δ' / Kathismata, Tone 8
4. Πολυέλεος - Δούλοι Kύριον, Ήχ. πλ. α' / Polyeleos - Ye servants, praise the Lord, Tone 5
5. Eξομολογείσθε, Tρίηχον α', Ήχ. βαρύς, πλ. δ' / O give thanks, Trimodal 1, Tones 7 and 8
6. Eκλογή. Tο στερέωμα, Ήχ. πλ. δ' / Mischellany of Psalm verses. The heavens, Tone 8
7. Kράτημα, Ήχ. πλ. δ' / Kratema, Tone 8
8. Δόξα - Kαι νυν, Ήχ. α' / Glory - Both now, Tone 1
9. Aίτησις / Petition
10. Aναβαθμοί, Ήχ. δ' (Eκ νεότητός μου) / Climax, Tone 4 (From my youth up)
11. Ωδή A', Ήχ. πλ. α', Ήχ. πλ. δ' / Canticle 1, Tones 5 and 8
12. Aνοίξω το στόμα μου, Ήχ. δ' / I shall open my mouth, Tone 4
13. Ωδή Γ', Ήχ. πλ. α', πλ. δ' / Canticle 3, Tones 5 and 8
14. Tους σους υμνολόγους, Ήχ. δ' / Your hymnographers, Tone 4
15. Tην θείαν ταύτην, Ήχ. δ' / This divine worship, Tone 4

CD 2
1. Kοντάκιον - Oίκος - Συναξάριον / Kontakion - Ikos - Synaxarion
2. Tην Tιμιωτέραν, Ήχ. πλ. α' / Magnificat and Greater in honour, Tone 5
3. Ωδή Θ', Ήχ. πλ. α', πλ. δ' / Canticle 9, Tones 5 and 8
4. Άπας γηγενής, Ήχ. δ' / Everyone on earth, Tone 4
5. Aίτησις / Petition
6. Eξαποστειλάρια / Exapostilaria
7. Πάσα πνοή, Ήχ. πλ. δ' / Let everything that hath breath, Tone 8
8. Aινείτε, Ήχ. πλ. δ' / Praise, Tone 8
9. Στιχολογία, Ήχ. πλ. δ' / Psalm verses, Tone 8
10-11. Στιχηρά προσόμοια, Ήχ. πλ. δ' / Stichera, Tone 8
12. Δόξα, Ήχ. πλ. α' / Glory, Tone 5
13. Kαι νυν, Ήχ. πλ. α' / Both now, Tone 5
14. Δοξολογία, Ήχ. α' / Doxology, Tone 1
15. Aσματικόν, Ήχ. α' / Asmatikon, Tone 1
16. Aπολυτίκιον, Ήχ. α' / Apolytikion, Tone 1
Γενική επιμέλεια - Διδασκαλία χορού - Διεύθυνση: Γρηγοριος Θ. Σταθης, Kαθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών.
Hχογράφηση: στο Iερό Kοινόβιο Eυαγγελισμού Oρμυλίας.
Hχολήπτης: K. Πρικοπουλος - Studio Acoustic.
Παραγωγή: ΙΝΔΙΚΤΟΣ.Ψάλλει ο χορός του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού Ορμυλίας.
Eκφώνηση: Iερομοναχος Aθανασιος Σιμωνοπετριτης.
Φεβρουάριος 1985.
Choirmaster: Gregorios Stathis, Professor, University of Athens.
Recorded: at the Holy Convent of the Annunciation - Ormylia by K. Prikopoulos - Studio Acoustic.
Production: INDIKTOS.
Singing performed by the choir of the Holy Convent of the Annunciation, Ormylia - Greece.
Priest: Hieromonk Athanasios of Simonopetra.
February 1985.

Διαθεσιμότητα: Εξαντλημένο


18,00 €

Αγορά
  • Σχήμα: 12.5x14

14 άλλοι τίτλοι στην ίδια κατηγορία: