> ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ>ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ / PARAKLΕSIS

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ / PARAKLΕSIS

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ / PARAKLΕSIS

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ / PARAKLΕSIS

1. Καμπάνες - Σήμαντρον / Ringing of bells - Simantron
2. Ευλογητός ο Θεός... / Blessed is our God
3. Κύριε εισάκουσον... (Ψαλμός 142) /O Lord, hear my prayer... (Psalm 142)
4. Θεός Κύριος..., Ηχ. δ' Απολυτίκιον Ευαγγελισμού / God is the Lord..., Tone 4 Troparion of the Annunciation
5. Ψαλμός 50 / Psalm 50
6. Ωδαί α', γ', Ηχ., πλ. δ' / Canticles 1,3, Tone 8
7. Αίτησις - Πρεσβεία θερμή..., Ηχ. β' / Petition - O Fervent advocate..., Tone 2
8. Ωδαί δ', ε', στ', Ηχ. πλ. δ' / Canticles 4, 5, 6, Tone 8
9. Αίτησις - Προστασία των Χριστιανών..., Ηχ. β' /Petition - O protection of Christians..., Tone 2
10. Προκείμενον - Ευαγγέλιον / Prokeimenon - Gospel reading 
11. Δόξα... Και νυν..., Ηχ. β' Σώσον ο Θεός τον λαόν Σου / Glory... Both now..., Tone 2 Save o God, thy people
12. Ωδαί ζ', η', θ', Ηχ. πλ. δ'/ Canticles 7, 8, 9, Tone 8
13. Άξιον εστίν... - Μεγαλυνάρια / It is truly meet... - Megalynaria
14. Τρισάγιον - Δέησις - Απόλυσις / Trisagion - Litany - Dismissal
15. Απόστολοι εκ περάτων..., Ηχ. γ' Δι' ευχών.../ O Ye Apostles from afar..., Tone 3 Through the prayers...

Διαθεσιμότητα: Εξαντλημένο


10,00 €

Αγορά
  • Σχήμα: 12.5x13

14 άλλοι τίτλοι στην ίδια κατηγορία:

Πελάτες που αγόρασαν αυτή την έκδοση, αγόρασαν επίσης: