> ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 759 και ήταν μοναχός, συγγραφέας και μέγας υπερασπιστής των εικόνων. Αρχικά διετέλεσε ηγούμενος στη Μονή Σακκουδίωνος στην Προύσα, όπου διαδέχτηκε τον θείο του Πλάτωνα. Ο θείος του και η μητέρα του, που ονομαζόταν Θεοκτίστη του ενέπνευσαν την αγάπη του προς το μοναχικό βίο. Ο Θεόδωρος προσπάθησε να ανυψώσει τον μοναχικό βίο, αλλά ενεπλάκη σε πολιτικές και εκκλησιαστικές έριδες με αποτέλεσμα να εξοριστεί τέσσερις φορές. Το 796 τιμωρήθηκε με ραβδισμό και εξορίστηκε για ένα έτος στην Θεσσαλονίκη από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Στ΄, διότι αντιτάχτηκε στον παράνομο (δεύτερο) γάμο του τελευταίου με τη συγγενή του Θεοδώρου, Θεοδότη, την οποία είχε θαλαμηπόλο, κριτικάροντας παράλληλα τον Πατριάρχη Ταράσιο, που είχε ανεχτεί το γάμο.

Το 797 εγκαταστάθηκε στη Μονή Στουδίου της Πόλης, την οποία ανέδειξε σε κυψέλη κοινωνικής και πνευματικής δραστηριότητας, συγκροτώντας συνεργεία αντιγραφής ιερών χειρογράφων. Τότε απέκτησε το προσωνύμιο Στουδιτης. Το 809 εξορίστηκε πάλι από τον αυτοκράτορα Νικηφόρο Α΄, διότι στηλίτευσε ως αντικανονική την εκλογή ως Πατριάρχη του αυτοκρατορικού μυστικοσυμβούλου Νικηφόρου και αρνήθηκε να επικυρώσει την άρση του αφορισμού του ιερέα Ιωσήφ, ο οποίος είχε ευλογήσει τον παράνομο γάμο του Κωνσταντίνου Στ'. Αργότερα εξορίστηκε για τρίτη φορά από τον αυτοκράτορα Λέοντα Ε΄ Αρμένιο, ως υπερασπιστής των εικόνων. Σε πείσμα του αυτοκράτορα τέλεσε επίσημη λιτανεία των εικόνων στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης και συνέχισε να τις υπερασπίζεται με σθένος από τον τόπο της εξορίας του, παρά τους βασανισμούς που υπέστη. Εξορίστηκε για τέταρτη φορά από τον Μιχαήλ Β' Τραυλό και πέθανε εξόριστος το 826 σε ηλικία 67 ετών.

Ετάφη στην Πρίγκηπο, αλλά το 844 έγινε ανακομιδή των λειψάνων του στη Μονή Στουδίου. Υπήρξε υμνογράφος και συγγραφέας πολλών ασκητικών, θεολογικών και εκκλησιαστικών έργων, καθώς και επιστολών. Συνέθεσε μέρος του Τριωδίου με τον αδερφό του Ιωσήφ, αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης. Σώζονται πάνω από 500 επιστολές του, κυρίως κατά των εικονομάχων, που αποτελούν σπουδαία πηγή για τη βυζαντινή εποχή του 9ου αιώνα. Οι μοναστικοί κανόνες που θέσπισε στη Μονή Στουδίου σταδιακά επεκράτησαν σε όλες τις μονές της αυτοκρατορίας. Η μνήμη του εορτάζεται στις 11 Νοεμβρίου.

ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΚΤΟ

 • ΛΟΓΟΙ ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΩΝ
  ΛΟΓΟΙ ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΩΝ Β' 'Εκδοση
  ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  O άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης συγκαταλέγεται μεταξύ των ελαχίστων εκείνων φυσιογνωμιών οι οποίες, αφοσιούμενες στην υπηρεσία ιδανικών ακροτάτων, σφραγίζουν την εποχή της διακονίας τους και υποχρεώνουν την Ιστορία, θετικώς ή αρνητικώς, να τους μνημονεύσει. Στους Αντιρρητικούς Λόγους, ο Θεόδωρος επιδιώκει, όπως και ο ίδιος σημειώνει, την απλότητα και σαφήνεια. O λόγος του έχει σκοπό να ανατρέψει τα επιχειρήματα του αντιπάλου, να πείσει, να...

  O άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης συγκαταλέγεται μεταξύ των ελαχίστων εκείνων φυσιογνωμιών...

  O άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης συγκαταλέγεται μεταξύ των ελαχίστων εκείνων φυσιογνωμιών οι οποίες, αφοσιούμενες στην υπηρεσία ιδανικών ακροτάτων, σφραγίζουν την εποχή της...

  Διαθέσιμο