> ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ>Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ/ GREAT LENT

Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ/ GREAT LENT

Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ/ GREAT LENT

Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ/ GREAT LENT

1. Μεθ΄ημών ο Θεός... Ήχος πλ. β' / God is With Us. Tone Pl. 2nd
2. Η ασώματος φύσις... Ήχος πλ. β' / The Bodiless Nature. Tone Pl. 2nd
3. Παναγία Δέσποινα... Ήχος πλ. β' / Most Holy Lady. Tone Pl. 2nd
4. Κοντάκιον Μεγάλου Κανόνος. Ήχος πλ. β' / Kontakion of the Great Canon. Tone Pl. 2nd
5. Κύριε των δυνάμεων... Ήχος πλ. β' / Lord of Angelic Hosts. Tone Pl. 2nd
6. Παναγία Θεοτόκε... Ήχος β' / Most Holy Theotokos. Tone 2
7. Της μετανοίας... Ήχος πλ. δ' / Open unto me. Tone Pl. 4th
8. Α' Ώρα. Ήχος πλ. β' / Hymns of the First Hour. Tone Pl. 2nd
9. Γ' Ώρα. Ήχος πλ. β' / Hymns of theThird Hour. Tone Pl. 2nd
10. ΣΤ' Ώρα. Ήχος πλ. β' / Hymns of the Sixth Hour. Tone 2
11. Θ' Ώρα. Ήχος πλ. δ' / Hymns of the Ninth Hour. Tone Pl. 4th
12. Μεγάλα Προκείμενα. Ήχος πλ. δ' / Great Prokeimena. Tone Pl. 4th
13. Ιδιόμελον Εσπερινού Δ' Κυριακής Νηστειών. Ήχος βαρύς / Idiomelon of Vespers - 4th Sunday of Lent. Tone Grave
14. Απολυτίκια Κατανυκτικού Εσπερινού. Ήχος πλ. α' / Apolytikia of Lenten Vespers. Tone Pl. 1st
15. Κατευθυνθήτω... /Let my prayer be set Forth. Tones Pl. 2nd and Pl. 1st
16. Νυν αι δυνάμεις... Ήχος πλ. β' / Now the Powers of Heaven. Tone Pl. 2nd
17. Γεύσασθε καί ίδετε... Ήχος α' / O Taste and See. Tone 1 
Ψάλλει ο χορός της Ιεράς Μονής Σιμωνόπετρας / Chanted by the monks of the Holy Monastery of Simonos Petra
Μουσική Επιμέλεια / Musical Director: Δημήτριος Π. Μανούσης / Demetrios P. Manousis
Ηχογράφηση - Επεξεργασία / Recording - Music Editor: Νικόλαος Διονυσόπουλος / Nikolaos Dionysopoulos
Παραγωγή/ Production: ΙΝΔΙΚΤΟΣ / INDIKTOS 

25,00 €

Αγορά

  • Σχήμα: 13x14

14 άλλοι τίτλοι στην ίδια κατηγορία:

Πελάτες που αγόρασαν αυτή την έκδοση, αγόρασαν επίσης: